Privacy verklaring

Hieronder lees je ons privacybeleid

Agra Serice Laarbeek.B.V.

Jouw privacy is belangrijk op het internet en ook voor Agra Serice Laarbeek. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom we deze verwerken, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe jij deze informatie kan beheren en opvragen. Onze privacyverklaring geldt voor onze website agraservicelaarbeek.nl
WANNEER WIJ PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN
Agra Serice Laarbeek verzamelt jouw persoonsgegevens: Op het moment dat je jouw persoonsgegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld door het inschrijven op onze nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. Wanneer je solliciteert op een vacature bij System4. Wanneer een van onze medewerkers telefonisch contact met je heeft gehad. Wanneer je jouw persoonlijke gegevens tijdens een offline ontmoeting met ons deelt. Wanneer je klant van ons bent.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Agra Serivce Laarbeek verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Telefoonnummer E-mailadres Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact Gegevens over jouw activiteiten op onze website Internetbrowser en apparaat type
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeven hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agraservicelaarbeek.nl , dan verwijderen wij deze informatie.
MET WELK DOEL VERZAMELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Agra Service Laarbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief/mailings. E-mailadressen worden gebruikt voor onze mailings en nieuwsbrieven. Bij het ontvangen van deze mails wordt altijd de mogelijkheid gegeven om jezelf uit te schrijven. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Agra Service Laarbeek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Agra Service Laarbeek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Agra Serice Laarbeek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Agra Service Laarbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Agra Service Laarbeek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@agraservicelaarbeek.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen, op jouw verzoek.
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Agra Service Laarbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@agraservicelaarbeek.nl.
WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACY STATEMENT
Agra Service Laarbeek behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kun je altijd vinden op onze website. Telefoon:0413-319444